Ми реалі����уємо

��������и реалізуємо міжнародні проек��и в па��тнерстві з європейськими компаніями, міжнародними інс��итуціям��, глоба��ьними фондами і ������нан��овими організаціями.

Напрями діяльності:

Інноваційні проекти — фокус – проек��и з розробки та реалізації інноваційних продуктів, що мають перспективу на глобал����ному ри��к��.

Лобіювання в Брюсселі — представницт��о інтересів укра��нського бізнесу і регіонів у Брюсселі. Досвідчений провідник у лабіринтах європейської влади.

Фан����инг та ��������і����народні тендери — підтримка фінансування проек����в розвитку. Підготовка і супровід у��асті в міжнародних тендерах.

Принципи та цінно��ті

  • Прозорі процеси і етика;
  • Значущі ре��ультати;
  • Генерація енергії для досягнення високих ці��ей;
  • Професіоналізм на усіх етапах співпраці.

Наші екс��е����������т��

Даніель Геген

Даніель Геген

З майже 40-річним досвідом у державних сп��авах ЄС, Дані��ль Гег��н є з��сно��ником PACT European Affairs і керівником в��дділу Страте����ії та лобіювання. У 1996 році він с��ворив CLAN Public Affairs та European Training Institute. До цього Даніел�� був ��енер����льним секретарем COPA-COGECA, о��’єднання лобі фермерів ЄС. Даніель ��еген є запрошеним професором в College of Europe в Брюгге, в Université Libre de Bruxelles (ULB), а раніше в Джорджтаунському університеті та Гарвардській школі Кенне��і. Він є автором 15 книг, перекладе��их на 20 мов. Останні публікації включають в себе: “Коміт��логія: викрадення європейської ��лади” (2010), “Довід��ик із похідного законодавства Є��” (2012), “Новий погляд на є��ропейське лобіювання” (2013) �� «Практичний путівник по лаб����ринтах Євросо��зу» (2015).

Домініка Тондера

Домініка Тондера

Домініка п��ацює як ��онсультант у PACT з моменту його створення і до кінця 2011 ��оку. До свого приходу у PACT European Affairs, вона отримала досвід роботи в сфері громадських спра�� під ч��с головування Бельгії у Ра��і ��С та у CLAN Public Affairs/ European Training Institute (ETI).

Домін��ка вчилась на перекладача (зі спеціалізац����єю синхронний переклад) у Віденському університеті, а в 2010 закінчила магістерську програму з європ��йських міждисциплінарних досліджень в Коледжі Європи в Натолін/ Варшаві, де спеціалізувалася на Європейській політиці ��у��ідства зокрема на відносинах ЄС з пост-рад��нськ��ми державами. Домініка австрійсько-польського походж��ння. В��на розмовляє німецькою, польською, франц��зькою, англійською, російською та і��панською мовами.

Анна Старинська

Анна Старинська

Заснов��ик компанії ������������но��о��ії управління Спайдер Україна, віце-президент PMI України з освіти ��а сертифікації.

Анна має 15-річн��й до��від роботи в як��сті мене��жера пр��ектів в проек��ах бізнес-трансформаці�� з інвесторами з глобальни�� фондів і донорів. Успіх проекту ��арантується завдяки здатності підтримувати ефективну комунікацію і координування переваг для всіх зацікавлених ��торін. Анна автор передових технологій в галузі управління проектами (оптимізація си��тем управління проектами, ��ортфелем інн��ваційних проектів �� компанії для реалізації стратегій розвитку, і т.д.)

Анна Старинська є тренером ��урсів з управління проект��ми для власн��ків бізнесу, в тому числі у Києво-Могилянській Бізнес-Школі, автор і тр��н����р спеціалізовано�� курсу в програмі МВА «Управління про��ктами» і має б��льше 70 статей, присвячених управлінню проектами.

ПАРТНЕРСЬКА МЕРЕЖА

schuman-icon
pact-icon
vox-icon


Archives for: Posts

2017
July
Loading titles...